Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Поздняков Сергій Анатолійович. Комплексна ультразвукова диференційна діагностика доброякісних і злоякісних захворювань матки. : к.мед.н. : спец.. 14.01.23 - Променева діагностика та променева терапія : захищена 2012-06-21; . ДУ “Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва”. – , 0412U004181.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25