Знайдено документів: 1
Дисертація кандидатська
Мулярчук Лариса Михайлівна. Активізація діяльності підприємств торгово-побутового сервісу в умовах сільської місцевості : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2012-09-07; . Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – , 0412U004204.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2024-07-25