Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Симонова Марія Геннадіївна. Індивідуалізація навчання математики учнів гуманітарного профілю засобами елективних курсів. : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2012-09-25; . Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – , 0412U004212.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15