Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Проненко Віра Олександрівна. Розроблення методів покращення параметрів широкосмугових індукційних магнітометрів : к.т.н. : спец.. 05.12.13 - Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій : захищена 2012-09-21; . Львівський центр Інституту космічних досліджень НАНУ і НКАУ. – , 0412U004235.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14