Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кривенко Юлія Іванівна. Глобалізаційний контекст міграційних процесів в Україні : к.філос.н. : спец.. 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії : захищена 2012-09-12; . Національний авіаційний університет. – , 0412U004250.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25