Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Безверха Юлія Володимирівна. Методика навчання фізичної географії України з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2012-09-19; . Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. – , 0412U004285.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25