Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Долінська Ірина Ярославівна. Визначення довговічності елементів конструкцій за змінних у часі навантажень і високих температур : к.ф.-м.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 2012-09-24; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0412U004328.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19