Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Павленчик Надія Федорівна. Створення та функціонування кооперативів в контексті економічного простору : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2012-09-24; . Приватний вищий навчальний заклад "Львівський університет бізнесу та права". – , 0412U004335.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-17