Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кокарева Елеонора Олексіївна. Евристичне навчання як засіб творчого саморозвитку майбутніх педагогів : к.пед.н. : спец.. 13.00.09 - Теорія навчання : захищена 2012-06-12; . ДВНЗ "Криворізький національний університет". – , 0412U005069.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15