Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кахнич Володимир Степанович. Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету (XVII–XX ст.): істо¬рико-правове дослідження. : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2012-06-15; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0412U005083.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17