Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лозинська Ірина Володимирівна. Правотворчість у правовій державі. : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2012-06-16; . Львівський державний університет внутрішніх справ. – , 0412U005085.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17