Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Букатова Діана Миколаївна. Адміністративно-правове регулювання ринків фінансових послуг в Україні : к.ю.н. : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : захищена 2012-06-14; . Київський національний торговельно-економічний університет. – , 0412U005097.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25