Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Котелевська Юлія Вікторівна. Формування маркетингової стратегії просування банківських продуктів : к.е.н. : спец.. 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит : захищена 2012-06-15; . Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – , 0412U005165.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15