Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Зінько Соломія Юріївна. Мусульманські країни Близького Сходу в сучасних міжнародних інформаційних відносинах. : к.політ.н. : спец.. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку : захищена 2012-06-22; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0412U005170.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25