Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Максимчук Лариса Володимирівна. "Підготовка майбутніх економістів-міжнародників до професійної діяльності засобами інтерактивних технологій" : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2012-06-19; . Хмельницький національний університет. – , 0412U005176.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25