Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Білопольська Таміла Петрівна. Дикроцеліоз великої рогатої худоби в умовах Півдня України (поширення, діагностика та лікування). : к.вет.н. : спец.. 06.01.11 - Фітопатологія : захищена 2012-06-22; . Національний університет біоресурсів і природокористування України. – , 0412U005203.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22