Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Трепач Алла Олексіївна. Особливості фосфорного живлення пшениці озимої за використання Rhizobium radiobacter : к.с.-г.н. : спец.. 03.00.07 - Мікробіологія : захищена 2012-06-27; . Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. – , 0412U005214.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22