Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гусев Олександр Олександрович. Керування трифазними фільтрокомпенсуючими перетворювачами з властивостями адаптивності до характеру навантаження : к.т.н. : спец.. 05.09.12 - Напівпровідникові перетворювачі електроенергії : захищена 2012-06-12; . Чернігівський державний технологічний університет. – , 0412U005236.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15