Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Федоряк Руслан Михайлович. Наукові основи оцінки ефективності використання персоналу підприємств : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2012-06-12; . Київський національний університет технологій та дизайну. – , 0412U005247.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25