Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Клименко Олена Юріївна. Екологічна адаптація ящірки прудкої Lacerta agilis L. в умовах техногенного забруднення біогеоценозів степового Придніпров'я. : к.б.н. : спец.. 03.00.16 - Екологія : захищена 2012-06-20; . Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – , 0412U005266.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14