Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Толстенко Володимир Леонідович. Правова ідеологія у розвиткові сучасної Української держави і суспільства. : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2012-07-05; . Національний університет "Острозька академія". – , 0412U005288.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-16