Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Юденкова Олена Петрівна. Педагогічні умови використання інноваційних виробничих технологій у підготовці кваліфікованих робітників поліграфічного профілю : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2012-06-15; . Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. – , 0412U005291.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22