Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Чекстере Оксана Юріївна. Психологічні особливості децентрації дітей, залежних від комп?ютерно-ігрової діяльності. : к.психол.н. : спец.. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія : захищена 2012-06-14; . Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – , 0412U005304.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25