Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бовдир Олена Сергіївна. Формування комунікативної культури студентів юридичних спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2012-07-03; . КВНЗ "Херсонська обласна академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради. – , 0412U005324.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14