Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кришан Олексій Федорович. Організаційно-економічний механізм прийняття інвестиційних рішень на машинобудівних підприємствах : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2012-06-27; . Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля. – , 0412U005350.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21