Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мухіна Галина Вікторівна. Дидактичні умови реалізації особистісно-орієнтованого навчання курсантів вищих юридичних навчальних закладів : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2012-06-22; . Слов’янський державний педагогічний університет. – , 0412U005395.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14