Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ганза Ірина Володимирівна. Мотиваційний механізм управління персоналом на підприємствах харчової промисловості : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2012-06-29; . Запорізький національний університет. – , 0412U005411.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14