Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бабінова Оксана Володимирівна. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікувально-реабілітаційних заходів для дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт із супутньою біліарною патологією : к.мед.н. : спец.. 14.01.10 - Педіатрія : захищена 2012-07-03; . Державний заклад "Луганський державний медичний університет". – , 0412U005480.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17