Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Петізіна Ольга Миколаївна. Структурні зміни у лімфатичних вузлах щурів під впливом імунофану та циклофосфану : к.мед.н. : спец.. 14.03.01 - Нормальна анатомія : захищена 2012-08-23; . Державний заклад "Луганський державний медичний університет". – , 0412U005558.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15