Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гаргін Володимир Владиславович. Розвиток методики трудового навчання в Україні як галузі педагогічної науки (друга половинаXX - початок XXIстоліття) : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2012-09-11; . ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – , 0412U005564.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15