Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Прохорова Поліна Володимирівна. Лексична репрезентація німецькомовної діалектної картини світу : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2012-09-20; . Запорізький національний університет. – , 0412U005591.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25