Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Верлатий Дмитро Борисович. Прісноводні і прохідні риби Нижньодніпровського басейну: видовий склад, чисельність та зміни структури популяцій промислових видів : к.б.н. : спец.. 03.00.08 - Зоологія : захищена 2012-09-25; . Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – , 0412U005609.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22