Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Цомко Оксана Олександрівна. Взаємовідношення феноменів життя і смерті (соціально-філософський контекст). : к.філос.н. : спец.. 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії : захищена 2012-06-13; . Національний авіаційний університет. – , 0412U005660.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15