Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Грабарєв Андрій Володимирович. Моделювання процесів управління туристично-рекреаційним комплексом АР Крим : к.е.н. : спец.. 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : захищена 2012-09-10; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0412U005662.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-16