Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гламазда Петро Володимирович. Кримінально-виконавча діяльність Української Держави у контексті внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2012-09-13; . Волинський національний університет імені Лесі Українки. – , 0412U005748.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25