Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Барташевська Юлія Миколаївна. Інвестиційні ризики та шляхи їх мінімізації на машинобудівному підприємстві : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2012-09-25; . Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля. – , 0412U005851.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22