Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Петренко Максим Олегович. Ідея гідності людини в модерному та постмодерному соціальних проектах : Кандидат філософських наук : спец.. 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії : захищена 2020-06-30; . Київський університет туризму, економіки і права. – Київ, 0420U100832.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-24