Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Зоря Дмитро Ігорович. КОМПЛЕКСНА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД СПОЛУК МІДІ : Кандидат технічних наук : спец.. 05.23.04 - Водопостачання, каналізація : захищена 2020-07-08; . Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 0420U101038.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25