Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Савченко Оксана Орестівна. Етнокультурний компонент у семантиці назв елементів рельєфу (на матеріалі паремій української та англійської мов) : Кандидат філологічних наук : спец.. 10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство : захищена 2020-07-06; . Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 0420U101073.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25