Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гарна Світлана Юріївна. Методика вивчення зарубіжної літератури у старшій школі з використанням технологій дистанційного навчання : Кандидат педагогічних наук : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2020-12-23; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 0421U100147.
Знайдено 1 документів
Поширити