Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шморгун Вячеслав Віталійович. Адміністративно-правова охорона засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг : Кандидат юридичних наук : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : захищена 2020-12-24; . Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права". – Київ, 0421U100196.
Знайдено 1 документів
Поширити