Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Заїкін Анатолій Павлович. Дігіталізація судової влади: теоретико-правовий аспект : Кандидат юридичних наук : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2021-04-27; . Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 0421U103305.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02