Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Слободян Виктор Венедиктович. Абацилярная вакцина Антракол против сибирской язвы пушных зверей : к.вет.н. : спец.. 16.00.03 - Ветеринарна мікробіологія та вірусологія : захищена 1997-05-28; . Институт ветеринарной медицины УААН. – , 0497U001024.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15