Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Выграненко Юрий Константинович. Влияние примесей галлия и иттербия на электрические и фотоэлектрические свойства теллуридов свинца-олова-германия : : спец.. 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків : захищена 1997-12-12; . Черновицкое отделение института проблем атериаловедения. – , 0497U002071.
Знайдено 1 документів
Поширити