Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шевчук Станислав Владимирович. Делегирование законодательных полномочий : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 1997-05-15; . Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. – , 0497U004733.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25