Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мерников Геннадий Иванович. Школы в украинской исторической науке второй половины Х1Х-начала ХХ в.:проблемы теории и историографии : к.і.н. : спец.. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни : захищена 1997-12-24; . Днепропетровский государственный университет. – , 0498U000273.
Знайдено 1 документів
Поширити