Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Студенец Виктор Иванович. Короткопериодные сверхрешетки полупроводников со структурой цинковой обманки на примере CdTe/HgTe и GaAs/AlAs : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків : захищена 1998-09-25; . Черновицкий государственный университет им. Юрия Федьковича. – , 0498U002159.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-26