Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Москалюк Михайло Федорович. Український християнсько-суспільний рух у Галичині (1920-1939 рр.) : к.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 1999-04-06; . Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф. Кураса НАН України. – , 0499U000799.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02