Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Паласюк Галина Богданівна. Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія Сковороди : к.філос.н. : спец.. 09.00.05 - Історія філософії : захищена 1999-04-14; . Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, Інститут народознавства НАН України. – , 0499U001011.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02