Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Климчук Олександр Борисович. Гiдрогеологiчнi умови розвитку i генезис карстових порожнин в неогенових сульфатних вiдкладах Волино-Подiльского артезiанського басейну : д.геол.н. : спец.. 04.00.06 - Гідрогеологія : захищена 1999-06-15; . Інститут геологічних наук Національної Академії Наук України. – , 0499U001496.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02